Ayurveda-hieronnat

Ayurvedan mukaan ihmisessä on kehon, mielen ja sielun taso. Kun kaikki tasot ovat tasapainossa, ihminen voi hyvin. Ayurvedassa ylläpidetään terveyttä hieronnan, yrttien, ruokavalion ja elämäntapaohjeiden mukaan.

Ayurvedan mukaan maailmankaikkeus rakentuu puhtaasta tietoisuudesta, myös ihminen rakentuu tästä. Tietoisuus on jakautunut viideksi peruselementiksi, avaruus/eetteri, tuli, vesi, ilma ja maa. Näistä elementeistä muodostuat kolme doshaa eli keho-mielityyppiä, jotka ovat nimeltään Vata (ilma/avaruus), Pitta(tuli ja vesi) ja Kapha(vesi/maa). Kun Doshat ovat tasapainossa keho on terve. Useilla meistä on yksi hallitseva Dosha.

Ayurveda-hieronnat ovat yksi tapa hoitaa niin kehon, mielen ja sielun tasoja ihmisessä ja tasapainottaa doshaa. Tule rentoutumaan ayurveda-hierontaan!